วันอังคารที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2556


รายงาน  ขั้นตอนการทำwordpressthai

web site สื่อการเรียนรู้  Wordpressthai (http://wordpressthai.com/)
WordPressThai Academy Edition : Portable USB Version Version 3.3.1 เป็นเวอร์ชั่นปัจจุบัน(3-2555) ที่ทำขึ้นมาให้นักศึกษาและผู้สนใจได้ดาวน์โหลดไปเรียนรู้ และทดลองใช้งานด้วยตนเองแบบ Offline และ Online และจะได้เข้าใจในส่วนประกอบ โครงสร้างโปรแกรมและรูปแบบการทำงาน ร่วมกับโปรแกรม Web Server Applications โดยสามารถที่จะปรับแต่ง แก้ไข โค๊ด รหัสคำสั่ง ชุดกราฟิกใดๆ และติดตั้ง จะได้เรียนรู้อย่างมั่นใจและทันใจได้ทุกที่ทุกเวลาโปรแกรมระบบจำลองแม่ข่ายบริการเว็บไซต์แบบเคลื่อนที่  จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นศึกษาโปรแกรมระบบและโปรแกรมบริหารจัดการเนื้อหาเว็บไซต์ (WebServer and Web Application)เสมือนหนึ่งได้ฝึกฝนวิธีการจัดการในฐานะของ Web Administrator หรือผู้บริหารจัดการระบบ นั่นเอง

วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2556

วิดีโอแนะนำและสอนการทำ Ebook 

โดยใช้บริการของเว็บไซด์ issuu.com 

วิธีการเอา issuu มาแปะ ใน wordpress

เป็น post เกี่ยวกับ how to อีกครั้ง ซึ่งก็เป็น หนึ่งในการทำ workshop wordpress อีกเช่นเคยครับ  จริง ๆ แล้วเรื่องมีอยู่ว่า ก่อนหน้านี่ผมได้ไปเป็นที่ปรึกษาให้กับหนังสือพิมพ์ท้องถิ่นแห่งหนึ่ง Phuket Ecomnews ซึ่งเป็นหนังสือพิมพ์รายสัปดาห์ โดยที่เค้าแจ้งว่าจะต้องมีการนำหนังสือพิมพ์มา review เป็นหน้าเว็บไซต์ได้ด้วย ดังนั้นผมจึงแนะนำให้ใช้ issuu.com ดีกว่า เนื่องจากเป็น App ที่ฟรี และยังตอบสนองความต้องการของทาง Phuket Ecomnews ได้อย่างดีอีกด้วย  แล้วปัญหาที่เกิดขึ้นก็คือ ทางพนักงานที่ดูแลเกี่ยวกับ artwork มีความรู้เกี่ยวกับ coding (Embed Code) น้อยมาก อีกทั้งยังไม่มีความคุ้นเคยกับการปรับแต่ Embed Code ของ Issuu.com อีกต่างหาก  ดังนั้นผมคิดว่าปัญหานี้คงเป็นปัญหาที่หลาย ๆ ท่านอาจจะต้องประสบจึงมาทำการสอนเป็น Step step ไปเลยดีกว่า

วิธีติดตั้ง Theme wordpress อย่างง่ายๆประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์
คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก(EACC) เชิญชวน นักศึกษา และบุคคลทั่วไป ประกวดออกแบบตราสัญลักษณ์คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (East Asia Academic Cooperation Council - EACC) ชิงเงินรางวัล 30,000 บาท
คุณสมบัติของผู้ร่วมประกวด
นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
รางวัล
ผู้ชนะการออกแบบตราสัญลักษณ์จะได้รับรางวัล ดังนี้
 1. เงินรางวัล 30,000 บาท
 2. ประกาศเกียรติบัตรจากคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก
 3. ค่าเดินทางกรณีที่ผู้ชนะการประกวดมีภูมิลําเนาในต่างจังหวัด
หลักเกณฑ์ในการประกวด
 1. ตราสัญลักษณ์ต้องสะท้อนถึงเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการในประเทศอาเซียนบวก 3 หรือภูมิภาคเอเชียตะวันออก
 2. ต้องมีอักษรย่อภาษาอังกฤษของเครือข่ายความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก (EACC) ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 3. ต้องมีสีของตราสัญลักษณ์อาเซียน 4 สี ได้แก่ แดง น้ําเงิน เหลือง ขาว ปรากฏในตราสัญลักษณ์
 4. เป็นผลงานที่สามารถประยุกต์ใช้ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ได้หลายรูปแบบทั้งในสื่อสิ่งพิมพ์และสื่ออิเล็คทรอนิกส์
 5. ต้องเป็นผลงานที่จัดทําขึ้นเองไม่ลอกผลงานของผู้ใด ไม่เป็นผลงานที่ละเมิดลิขสิทธิ์และทรัพย์สินทางปัญญา ไม่เคยเผยแพร่ หรือไม่เคยส่งเข้าประกวดที่ใดมาก่อน
 6. ผลงานที่ได้รับรางวัล ให้ถือเป็นลิขสิทธิ์ของคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก โดยสามารถปรับแบบได้ตามความเหมาะสม เพื่อสามารถนําไปใช้งานได้จริง
 7. ผู้จัดการประกวดขอสงวนสิทธิ์ไม่ส่งผลงานคืนไม่ว่าในกรณีใด
 8. คณะกรรมการคัดสรรที่แต่งตั้งโดยคณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกจะคัดเลือก ผลงานจํานวน 10 ชิ้น เสนอให้คณะกรรมการความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออกพิจารณาโดยคําตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

สร้าง blog แบบง่าย ๆ ใน blogger.com ตอนที่ 1
การออกแบบโลโก้ (ที่ยังต้องปรับปรุง)

โลโก้ ตราสัญลักษณ์คณะความร่วมมือด้านวิชาการเอเชียตะวันออก

ความหมายของตราสัญลักษณ์

        EACC  ที่ย่อมาจาก East asia academic cooperation council ได้แยกสีในแต่ล่ะตัวอักษรมีความหมายที่ว่า  สีแดง คือความกล้าหาญและความก้าวหน้า    สีน้ำเงิน คือสันติภาพและความมั่นคง  สีเหลือง คือความเจริญรุ่งเรือง  สีขาว คือความบริสุทธิ์  และคือสีหลักของตราสัญลักษณ์ของประเทศสมาชิกสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ สื่อให้เห็นถึงความร่วมมือกันในทางวิชาการของประชาคมอาเซียน การร่วมมือกันแทนด้วยสัญลักษณ์มือทั้งสี่ด้านที่เป็นรูปบวก จับกันบนรูปหนังสือที่แทนความหมายว่าเป็นด้านวิชาการของอาเซียนที่จะร่วมกัน

วันเสาร์ที่ 20 เมษายน พ.ศ. 2556

เรียนสัปดาห์ที่ 5

วันที่ 17-18 เมษายน 2556


เริ่มต้นการเรียนการสอนวันที่17 โดยเลื่อนวันสอบไปเป็นวันที่ 18 เมษายน ผู้สอนตรวจดูโครงการวิจัยและให้ศึกษาชื่อโครงการภาษาอังกฤษให้ถูกต้อง และศึกษาข้อมูลวิจัยให้ละเอียด และให้เข้าไปศึกษาเว็บไซต์  http://wordpressthai.com/ ที่อาจารย์เป็นผู้สร้างขึ้นและดาวน์โหลดแตกไฟล์ไว้เพื่อจะศึกษาในวันต่อมา วันเสาร์ที่ 6 เมษายน พ.ศ. 2556

เรียนสัปดาห์ที่ 3

วันที่ 3-4 เมษายน 2556

เริ่มต้นการสอนได้ทำการแนะนำการสอน และนัดสอบในวันที่ 17 เมษายน 2556 และได้สอนให้ใช้ Google Calendar ตั้งวันที่ของตัวเองสร้างกิจกรรมและสอนศัพท์ที่ใช้ในการสร้าง Google Calendar จัดตั้งวันหยุดและวันที่มีการเรียน